070-405 73 54 ia@iamastvik.se

Varför Psykoterapi?

Många av oss kommer till punkter i livet där vi ställs inför svåra men viktiga frågor.
Vill jag leva så här? Varför har det blivit så här i mitt liv? Varför ser mina relationer ut som de gör? Varför hamnar jag i konflikter av olika slag? Vem är jag? Vad vill jag med mitt liv och mina relationer?

Dessa frågor kan komma då något har hänt, en kris av något slag eller utifrån en ångest inför situationer, beslut eller val. Man kan känna hopplöshet, meningslöshet, rädsla, oro, ångest och andra mer eller mindre svåra psykiska tillstånd. Dessa tillstånd och svårigheter kan ibland vara besvärliga och svåra att förstå på egen hand.
Då kan en psykoterapi vara ett alternativ för att kunna förstå och komma vidare i sitt liv.

Psykoterapeuten är en person som har kunskap och erfarenhet om detta och kan i en psykoterapeutisk process hjälpa att göra det oformulerade formulerat och på så sätt öppna för nya val. Naturligtvis är det inte bara de tidigaste relationerna som format oss utan även senare erfarenheter påverkar oss. Alla kan hamna i svåra situationer utan att ha särskilt problematisk uppväxt och kan i perioder i livet behöva hjälp med att reda ut vad som är vad och hur vi känner.

Jag erbjuder samtal/psykoterapi som kan vara allt från individuella till de relationer som behöver stöd i för utveckling. Ett individuellt eller annat relationssamtal behöver inte vara psykoterapi i traditionell bemärkelse, det kan även vara att ha någon att prata livsfrågor med, utveckla tankar tillsammans med för att ge några exempel.

Jag erbjuder även handledning och konflikthantering för människovårdande yrkesgrupper.
Ett annat område jag gärna tar uppdrag i är workshops kring relationella tankar: vad betyder det, hur kan jag använda mig mer av ett relationellt perspektiv. Teorin om det bygger på filosofi och framförallt fenomenologin och den tidiga existentialismen. Hör gärna av dig vid intresse så berättar jag mer.

 

Välkommen att kontakta mig!