070-405 73 54 ia@iamastvik.se

Varför Psykoterapi?

Många av oss kommer till punkter i livet där vi ställs inför svåra men viktiga frågor.
Vill jag leva så här? Varför har det blivit så här i mitt liv? Varför ser mina relationer ut som de gör? Varför hamnar jag i konflikter av olika slag? Vem är jag? Vad vill jag med mitt liv och mina relationer?

Dessa frågor kan komma då något har hänt, en kris av något slag eller utifrån en ångest inför situationer, beslut eller val. Man kan känna hopplöshet, meningslöshet, rädsla, oro, ångest och andra mer eller mindre svåra psykiska tillstånd. Dessa tillstånd och svårigheter kan ibland vara besvärliga och svåra att förstå på egen hand.
Då kan en psykoterapi vara ett alternativ för att kunna förstå och komma vidare i sitt liv.

Psykoterapeuten är en person som har kunskap och erfarenhet om detta och kan i en psykoterapeutisk process hjälpa att göra det oformulerade formulerat och på så sätt öppna för nya val. Naturligtvis är det inte bara de tidigaste relationerna som format oss utan även senare erfarenheter påverkar oss. Alla kan hamna i svåra situationer utan att ha särskilt problematisk uppväxt och kan i perioder i livet behöva hjälp med att reda ut vad som är vad och hur vi känner.

 

Välkommen att kontakta mig!

E-post: ia@iamastvik.se