070-405 73 54 ia@iamastvik.se

Ia Mårtensson Astvik

Leg Psykoterapeut  | Dipl Gestaltterapeut | MSc Praktisk Kunskap

Jag har lång erfarenhet av arbete med människor, inom socialtjänst, psykiatri, särskild omsorg och psykoterapi och handledning av olika yrkesgrupper. Min grundtanke är att människan är meningsskapande och relationsorienterad. Intresset för filosofi och människans varande har lett till en masterexamen. Jag har skrivit om lidande som jag anser får stå tillbaka gentemot alla diagnoser som ställs och därmed tillintetgör ett av våra existentiella grundvillkor.

Varför psykoterapi?

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relation. Relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändiga för vår överlevnad. Den relationella teorin handlar om hur relationer och händelser formar och påverkar oss. Det gäller alla våra relationer. Drivkrafterna i det relationella perspektivet är att vi alltid vill kontakt.

Psykoterapi kan vara individuell eller fungera som ett stöd i relationer som behöver utveckling. Samtal måste inte vara psykoterapi i traditionell bemärkelse, det kan också vara att ha någon att prata om livsfrågor med och att utveckla tankar tillsammans.

Jag erbjuder handledning och konflikthantering för människovårdande yrkesgrupper. Jag skapar gärna workshops kring relationella tankar och relationellt perspektiv. Hör av dig vid intresse så berättar jag mer.

Det här kan jag erbjuda dig

Psykoterapi

Enskild / Par / Gruppterapi

Handledning

Handledning av yrkesgrupper

Utbildning

Utbildning / Föreläsningar

IA M ASTVIK AB

Leg psykoterapeut
Dipl gestaltterapeut
Cert Handledare
MSc Practical Knowledge

Kontakt

Ia Mårtensson Astvik

Telefon: 070-405 73 54

E-post: ia@iamastvik.se

Mottagning

Centret för Relationell Gestaltpsykoterapi
Bastugatan 2 nb
118 20 Stockholm