070-405 73 54 ia@iamastvik.se

Handledning

Handledning för psykoterapeuter och yrkesverksamma i vård och omsorg samt människovårdande yrken.

Jag har lång erfarenhet av arbete med människor, både inom socialtjänst, psykiatri, särskild omsorg och psykoterapi. Handledning har jag lett sedan 2008 i olika yrkeskategorier. Jag är legitimerad psykoterapeut samt diplomerad gestaltterapeut. Min huvudsakliga teorigrund är den filosofiska skolan och gestaltpsykologin. Enkelt sammanfattat som att människan är meningsskapande och relationsorienterad.

Jag har genomfört min handledarutbildning i London hos Relational Change. www.relationalchange.org – ”Supervision – a relational change process” Det är en handledarutbildning som har ett relationellt synsätt och sätter det i förgrund för förändringsarbetet.
Det sker genom att fokusera och bygga på relationen mellan den yrkeskunnige och hens klient. Att ta tillvara på den kunskap som den professionella har byggt upp både genom erfarenhet och kunnandet i sitt yrke. Det betyder vidare att se klientens omvärld och möjligheter i sitt liv. Utifrån deltagarna kan handledningstillfällena se olika ut. Dagboksanteckningar kan göras och följas upp, arbeta med vissa tema, låta gruppens kompetens stötta den enskilde, iscensätta situationer för att närmare utforska vad som händer. Upplägget beror på gruppens sammansättning och vilja med sin handledning.

Handledningens uppgift
– Skapa lärande relationer
– Kompetenshöjande
– Evaluerande
– Titta på etiken i arbetet och utförandet
– Att konsultera
– Lyfta den kunskap varje medarbetare bär på som kanske inte alltid är formulerad

Olika former av handledning
Processhandledning: Om en grupp har inre konflikter som behöver lösas upp och förstås.
Ärendehandledning: Direkta ärenden kopplade till yrket
Grupphandledning. Yrkesgrupp eller matriser av olika befattningar
Individualhandledning: För psykoterapeuter, gestaltterapeuter
Pris och kontrakt görs upp vid förfrågan och överenskommelser

 

Välkommen att kontakta mig!