070-405 73 54 ia@iamastvik.se

Mitt CV

Ia Mårtensson Astvik

 

Ia är legitimerad psykoterapeut med snart 30 års erfarenhet. Har tidigare arbetat inom såväl psykiatri, geriatrik, socialtjänst, omsorg och privat verksamhet.
Ia har även privat ledarskapscoaching. Det är chefer som på olika sätt behöver och har behövt stöd i sitt arbete med både arbetsgrupper samt i sin roll som ledare.

Ia har högskoleexamina, Socialpedagog samt psykoterapeututbildning och har en filosofie magister från Södertörns Högskola. Just nu studerande på master nivå i samma ämne. I sitt arbete som psykoterapeut har hon intresserat sig för och fördjupat sig dels i trauma hos Anna Gerge, dels studerat hos Ruella Frank i New York. I denna fördjupning finns också kunskap om sekundärtraumatisering som drabbar personer som möter människor i chock/trauma eller som lider av PTSD

Ia leder också en vidareutbildning för människor som arbetar med människor ”Relationens betydelse i professionen” samt för ledare i ”Relationellt ledarskap”.

Ia är intresserad av olika livsfrågor och utvecklandet av arbetet med andra människor i svåra situationer. Hon tror på människans förmåga att skapa tillit både för sig själv och andra och att skapa förutsättningar för detta i arbetsgrupper och hos individer. Har ett intresse av maktstrukturer, normer och dess påverkan i grupper

Arbetslivserfarenhet

Privatpraktiserande psykoterapeut
Ia M Astvik AB | 2005-fortf
Individualterapi
Parsamtal
Handledare för psykoterapeuter
Handledare för familjebehandlare
Handledare för grupper som arbetar med våld i nära relationer
Handledare för socialtjänsten
Handledare för poliser
Driver utbildningen ”Relationens betydelse i professionen”
Driver utbildningen ”Relationellt ledarskap” för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Privatpraktiserande gestaltterapeut och leg. psykoterapeut
Egen mottagning/praktik | 1994-fortf
Individualterapier
Parsamtal
Gruppterapi
Familjeterapi

Familjebehandlare / utredare / terapi

Barn & Ungdomsgruppen AB Stockholm | 1993-2003

På uppdrag av socialtjänsten i Stockholm samt Södertälje gavs behandling, familjeterapi samt utredningar till familjer i deras hem. Utredningsarbetet genomfördes tillsammans med psykolog. Familjernas insats kunde ha sin grund i misstänkt barnmisshandel, eventuellt behov av placering av minderårig, våld mellan föräldrar, konflikter av olika karaktär, familjeterapi i hemmet

Enhetschef

Rebeccaverksamheten, Torslanda SDN Göteborg | 1989-1993

Anställning av ny personalgrupp, arbetsledning, budgetansvar för uppbyggnad av verksamheter då Stretereds Vårdhem lades ner. Personer med diagnosen autism fick eget boende efter många år på instutition

Efterfrågade kompetenser

Handledning i grupp

Grupphandledning RVC Relationsvåldcentrum, socionomer som arbetar med målsägandeunder utrednings- och rättsprocessen 2016 – 2018
Sureya Calli Enhetschef Socialförvaltningen
Grupphandledning Samtalsmottagningen, kostnadsfria och anonyma samtal med socionomer med kunskap om våld i nära relationer 2016 – 2018
Sureya Calli Enhetschef Socialförvaltningen
Grupphandledning Familjebehandlarenheten Upplands Väsby 2015 – fortf
Eva Pihlblad Andersson Enhetschef Förebyggande och behandling
Grupphandledning Familjebehandlarenheten Sigtuna 2015 – 2020
Katalin Gulácsi Enhetschef IFO-Resursenhet Sigtuna Kommun
Grupphandledning Familjebehandlarenheten 2015 – 2016
Susanne Leffler Enhetschef Enheten för föräldrarstöd Sollentuna
Grupphandledning Arbetskonsulenter 2014 – 2016
Ida Thorell Enhetschef Misa Kapellgränd Stockholm
Grupphandledning Arbetskonsulenter 2014 – 2015
Lena Romert Enhetschef Misa Fridhemsplan Stockholm
Grupphandledare Stadsmissionen Nattjouren 2013 – 2015
Susanne Svensson Verksamhetschef Klaragården, Center, Nattjouren Stadsmissionen
Nya uppdrag
Upplands Väsby Ekonomiskt bistånd Social- och Omsorgskontoret 2018 – 2021
Elina Edin biträdande enhetschef
Upplands Väsby Introduktion nyanlända 2018 – 2019
Hanna Bäck enhetschef
Polismyndigheten Haninge Yttre tjänst 2018 – 2019
Polismyndigheten Södertälje Gruppchefer LOPO 2018 – 2019
Polismyndigheten City Stockholm Genus/maktperspektiv 2018 – 2019
Kruton Stockholms stad skyddat boende hedersrelaterat våld 2018 – 2019
Polismyndigheten BIN vuxen Västberga Stockholm 2020 – 2020
Polismyndigheten BIN Barn Södertälje 2020 – fortf
Polismyndigheten BIN Barn Botkyrka 2020 – 2021
Gotlands Socialtjänst Handläggare Barn & Ungdom 4 grupper 2021 – fortf
Enhetschef Lars Olofsson (Signs of Safety)

Gotlands Socialtjänst Familjehemshandläggare 2021 – fortf
Enhetschef Eva Hall (Signs of Safety)
Ecpat Stockholm, individuell- samt grupphandledning 2021 – fortf
Generalsekreterare Anna Karin Hildingson Boqvist

Handledning individuellt

Nationella Operativa Avdelningen (NOA) Polismyndigheten ISÖB (Internetsökning sexuella/exploatering övergrepp mot barn) 2020 – fortf

 

Examina

Vårdskolan Jönköping 1984-1986
Mentalskötare

Vårdhögskolan Göteborg 1988-1990
Socialpedagog
Innehåll / inriktning: Pedagogisk arbete med utsatta grupper. Ekonomisk förvaltning. Behandling missbruk, barn & ungdom, familjer
SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning 2002-2005
Legitimationsutbildning psykoterapeut

The center for Somatic studies 2013 – 2015
Developmental Somatic Psyhotherapy. New York USA

Handledarutbildning Relational Change London UK 2017-2018
Handledning i grupp samt individuellt. Grupprocess. Handledningsteori och praktik under handledning

Södertörn Högskola 2018 – 2020
Filosofie magisterutbildning i Praktisk Kunskap

Södertörn Högskola 2021 – 2023
Master of Science Praktisk Kunskap