070-405 73 54 ia@iamastvik.se

Gruppsykoterapi

Jag startar gärna gruppterapi om intresse finns. Hör av dig om du är intresserad. Gruppen kommer att ha relationella och existentiella perspektiv i det psykoterapeutiska arbetet. Det innebär att vi kommer att arbeta med det som sker i gruppen, mellan deltagarna, för med största sannolikhet kommer de svårigheter vi har i världen och i relation till andra människor att avspegla sig i relationerna på plats. Genom att få hjälp av andra och med en erfaren psykoterapeut är det ett unikt tillfälle att få synligt det som sker och kunna förstå det för att på så sätt få kunskap om alternativ vilka kan ge en större frihet i kontakten med andra människor.

Det existentiella perspektivet handlar om hur det är att vara människa med de begränsningar och möjligheter det innebär. Vi lyfter perspektiv som livsåskådning, människosyn, val och ansvar och delar varandras olika existentiella spörsmål.

Kontakta migia@iamastvik.se för mer information eller andra frågor.
Pris: 700: -/tillfälle som kan betalas månadsvis.
Anmälan: Intervju kommer att ske med varje gruppdeltagare.
Avbokning sker senast 1 vecka i förväg annars debiteras arvode.
 

Välkommen!