070-405 73 54 ia@iamastvik.se

Ia Mårtensson Astvik

Leg Psykoterapeut  |  Dipl Gestaltterapeut

Jag har lång erfarenhet av arbete med människor, inom socialtjänst, psykiatri, särskild omsorg och psykoterapi och handledning av olika yrkesgrupper. Min grundtanke är att människan är meningsskapande och relationsorienterad.

Varför psykoterapi?

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relation. Relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad. Den relationella teorin handlar om hur relationer och händelser formar och påverkar oss. Det gäller alla våra relationer. Drivkrafterna i det relationella perspektivet är att vi alltid vill kontakt.

Det här kan jag erbjuda

Psykoterapi
Psykoterapi

Enskilt / Par / Gruppterapi

Handledning

Handledning

Handledning av yrkesgrupper

Utbildning

Utbildning

Utbildning / Föreläsningar

Kontakt

Ia Mårtensson Astvik

Mottagning:
Centret för relationell gestaltpsykoterapi
Bastugatan 2 nb
118 20 Stockholm

Telefon: 070-405 73 54
E-post: ia@iamastvik.se